Blob Blame History Raw
From 2e137f97e7950b550880f7c481e2ef043134a6f8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Matej Habrnal <mhabrnal@redhat.com>
Date: Wed, 7 Feb 2018 10:39:17 +0100
Subject: [PATCH] Translation updates

Signed-off-by: Matej Habrnal <mhabrnal@redhat.com>
---
 po/cs.po    | 17 +++++++++--------
 po/pt_BR.po |  9 +++++----
 po/ru.po    |  4 ++--
 3 files changed, 16 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 81619ab..f544adb 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-05 12:10-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-12-14 11:16-0500\n"
 "Last-Translator: Daniel Rusek <mail@asciiwolf.com>\n"
 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr "_Ukončit"
 #: ../src/gnome-abrt:350 ../src/gnome-abrt.desktop.in.h:1
 #: ../src/gnome_abrt/views.py:294
 msgid "Problem Reporting"
-msgstr "Hlášení problemů"
+msgstr "Hlášení problémů"
 
 #: ../src/gnome-abrt.desktop.in.h:2
 msgid "View and report application crashes"
@@ -218,7 +218,7 @@ msgstr "Reportováno"
 
 #: ../src/gnome_abrt/oops.glade.h:22
 msgid "No problems detected!"
-msgstr "Žádné problémy nedetekovány!"
+msgstr "Nedetekovány žádné problémy!"
 
 #: ../src/gnome_abrt/oops.glade.h:23
 msgid "No source selected!"
@@ -340,7 +340,7 @@ msgstr "Fatální selhání systému"
 
 #: ../src/gnome_abrt/views.py:868
 msgid "The system has encountered a problem and could not continue."
-msgstr "Systém zaznamenal chybu a přestal pracovat"
+msgstr "Systém zaznamenal chybu a přestal pracovat."
 
 #. Translators: If Application's name is unknown,
 #. display neutral header
@@ -364,7 +364,7 @@ msgstr "{0} neočekávaně skončil"
 
 #: ../src/gnome_abrt/views.py:889
 msgid "The application encountered a problem and could not continue."
-msgstr "Aplikace zaznamenala chybu a přestala pracovat"
+msgstr "Aplikace zaznamenala chybu a přestala pracovat."
 
 #. Translators: package name not available
 #. Translators: package version not available
@@ -388,9 +388,10 @@ msgid ""
 "that. Thank you."
 msgstr ""
 "Tento problém byl již nahlášen, ale dosud nebylo vytvořeno hlášení v "
-"<i>Bugzille</i>. Naši vývojáři můžou potřebovat více informací, aby mohli "
-"vyřešit tento problém. Zvažte prosím také nahlášení do Bugzilly, kde můžete "
-"více informací poskytnout. Děkujeme."
+"<i>Bugzille</i>. Naši vývojáři mohou potřebovat více informací, aby mohli "
+"vyřešit tento problém.\n"
+"Zvažte prosím také <b>nahlášení</b> do Bugzilly, kde můžete více informací "
+"poskytnout. Děkujeme."
 
 #. Translators: Displayed after 'Reported' if a problem
 #. has been reported but we don't know where and when.
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index bad9664..a15a908 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -8,6 +8,7 @@
 # Rafael Ferreira <rafael.f.f1@gmail.com>, 2012
 # Ricardo Gyorfy <rgyorfy@redhat.com>, 2011
 # Daniel Lara <danniel@fedoraproject.org>, 2016. #zanata
+# Fabrício de Lima Farias <fabricio_fariaz@hotmail.com>, 2018. #zanata
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
@@ -16,8 +17,8 @@ msgstr ""
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-06 09:08-0400\n"
-"Last-Translator: Copied by Zanata <copied-by-zanata@zanata.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-01-30 07:10-0500\n"
+"Last-Translator: Marco Aurélio Krause <ouesten@me.com>\n"
 "Language-Team: Portuguese (Brazil) (http://www.transifex.com/projects/p/"
 "gnome-abrt/language/pt_BR/)\n"
 "Language: pt-BR\n"
@@ -155,7 +156,7 @@ msgstr "Envia problema selecionado"
 
 #: ../src/gnome_abrt/oops.glade.h:5
 msgid "Analy_ze"
-msgstr "Ana_lizar"
+msgstr "Analizar"
 
 #: ../src/gnome_abrt/oops.glade.h:6
 msgid "Open selected problem for analysis"
@@ -171,7 +172,7 @@ msgstr "Mostrar detalhes técnicos"
 
 #: ../src/gnome_abrt/oops.glade.h:9
 msgid "_All problems"
-msgstr "Todos os problem_as"
+msgstr "Todos os problemas"
 
 #: ../src/gnome_abrt/oops.glade.h:10
 msgid "Show all known problems from all system users"
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index 6b90bc7..85efeea 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-11-10 09:57-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-11-29 06:18-0500\n"
 "Last-Translator: yuliya <ypoyarko@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Russian (http://www.transifex.com/projects/p/gnome-abrt/"
 "language/ru/)\n"
@@ -285,7 +285,7 @@ msgstr[2] "{0:d} лет назад"
 #: ../src/gnome_abrt/tools.py:115
 #, python-brace-format
 msgid "Failed to find icon '{0}'"
-msgstr "Значок «'{0}'» не найден."
+msgstr "Значок «{0}» не найден."
 
 #: ../src/gnome_abrt/tools.py:122
 #, python-brace-format
-- 
2.13.6